ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

สัมนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี2560
วันที่ 24 มกราคม 2560 นายพิเชฎฐ์ นามเตียน นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการสัมนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี2560 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2560 ณ โรงแรม รอยัล พาวิลเลียน หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โพสโดย รสริน อุตมา
วันที่ 24 ม.ค. 2560
อัลบั้มภาพ

*คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ย้อนกลับ

ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์